Zapamiętane: 

Kampania marketingowa części Economy powstała przy współpracy z Wydziałem Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 Celem  współpracy  z Uniwersytetem było wsparcie lokalnych talentów w ramach zrównoważonego rozwoju biznesu. Powstałe projekty współtworzą ogólnopolską kampanię marketingową promującą części Economy w rożnych miastach w kraju, pokazując nieustającą kreatywność poznańskich studentów.

W ramach semestralnych ćwiczeń studenci trzech pracowni Katedry Komunikacji Wizualnej UAP tj. Grafiki Informacyjnej, Grafiki Kinetycznej oraz Znaku i Identyfikacji realizowali zadanie specjalne, którego zamysł nie był wbrew pozorom prosty. Każdy ze studentów musiał wybrać miasto + część Economy + hasło przewodnie, aby stworzyć kompletną pracę. W ramach zajęć w pracowni Grafiki Kinetycznej studenci przygotowywali animacje. Prowadzący pracownię Znaku i Identyfikacji zadbał o wsparcie studentów podczas przygotowywania plakatów, natomiast w ramach spotkań w pracowni Grafiki Informacyjnej studenci w formie graficznej starali się pokazać dane.

Po wybraniu jednego spośród siedmiu miast (Trójmiasto, Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław) należało znaleźć cechy wspólne, które pozwolą uzyskać integralność w komunikacji kampanii marketingowej części Economy. Odwołanie do powszechnie funkcjonujących haseł – powiedzeń – miało za zadanie w metaforyczny lub przewrotny sposób ujawnić dodatkowe treści w komunikacji marki części Economy.

Łącząc powyżej opisane składowe studenci stworzyli niesztampowe projekty ukazujące charakter każdego z miast.

zamknij